چرا ای نهنگ از 4 رنگ استفاده می‌کند؟

  • آرم ای نهنگ
    آرم ای نهنگ

رنگ ها نقش بسيار مهمي در زندگي ما انسان‌ها دارند. زندگي بدون رنگ براي ما انسانها هيچ مفهومي ندارد. ما با رنگ ها مي‌توانيم احساسات خود را ابراز کنيم. رنگ‌ها در برندها نیز معنا و مفهوم خاص خود را پیدا کرده‌اند. در مورد ای نهنگ (enahang- شرکت الکترو نهنگ فاطر سماوات) نیز همین مورد صادق است. ای‌نهنگ از همان ابتدا که با آرم نهنگ آبی خود را نشان داد، رفته رفته تکامل یافت و امروز لوگوی ای نهنگ علاوه بر سادگی بسیاری که دارد، ترکیب خاصی از رنگ‌ها را نیز ارائه کرده است. در واقع، این شرکت با افزایش انواع بازی و سرگرمی نمونه آرم برند خود را به شکل رنگین کمانی توسعه داده است.

رنگ‌های برند enahang چیست؟ ای نهنگ از چهار رنگ زرد، قرمز، سبز و آبی استفاده کرده است. در واقع این رنگ‌ها دوربین رنگین کمانی را می‌سازند که بخشی از رنگ آبی آرم نهنگ را بصورت شفاف در برگرفته است.

مفهوم رنگ‌های برند ای نهنگ:

زرد: رنگ نشاط و شادابی

قرمز: رنگ سرگرمی

سبز: رنگ رویش و سرسبزی

که ترکیب این‌ها مربوط به حوزه فعالیت ای‌نهنگ در حوزه چندمحوری، سرگرمی، کودک و آموزش و پرورش می‌باشد.