مطالعه جذب ریاضی اسفنج

  • تصویر اسفنج‌های دریایی
    تصویر اسفنج‌های دریایی
  • اسفنج دریا
    اسفنج دریا

اسفنج‌ها يکي از مهمترين جانوران اجتماعات کفزيان در خليج فارس و سایر دریاها به شمار مي‌آيند. مطالعه جذب ریاضی آن‌ها کاربردهای وسیعی دارد که از جمله آن‌ها بهبود کارایی خورشید با پوشش جذب با لایه‌های سیاه شده اسفنج می‌باشد.

 تحقیقاتی که بر اسفنج‌ها صورت می‌گیرد شامل شناسایی گونه‌ها، بررسي استحكام فشاري و شكل شناسي اسفنج و غیره می‌شود.

تقریبا هر مایعی در اسفنج نفوذ می‌کند. شناسایی میزان کارآیی اسفنج بیشتر به مقدار ماده جذب شده آن معطوف می‌شود. بررسی کاربردهای اسفنج در جذب مواد خواسته شده در مدت زمان مشخصی در صنعت مورد نیاز است. همچنان‌که در برخی پوشش‌های جاذب خورشیدی از عملکرد این جانداران استفاده می‌شود. بنابراین نیاز است که مدل‌سازی رفتار سرعت جذب اسفنج صورت بگیرد.