قسمت 2 هفت انار- معرفي 29 گياه دارويي ايران

گياهان دارويي به طور خودرو و بومي در جاي جاي ايران مي رويند. رايحه خوش آنان قلب را جلا مي دهد و اجزاي مختلفي از آنها در کاربرد هاي درماني به کار مي روند. بسياري از اين گياهان را مردم بدون آگاهي از خواص آنان مي شناسند. مثلا گل قاصدک کاربرد هاي درماني بسياري دارد که اغلب بين مردم فقط نماد بهار و به شکل زيبايي در فرهنگ مردم بسياري از کشورها پيام آور مهمان است. از طرفي برخي از اين گياهان دارويي بين مردم محلي در شهرها و روستاها کاربرد خوراک داشته و غذاهاي متنوعي با آن درست مي کنند. مثل والک بين شمالي ها، يا شنگ بين مردم شهرکرد و چهارمحال بختياري و پنيرک در خوزستان که با آن غذايي به نام توله که بسيار خوش طعم است درست مي کنند. البته بعضي از اين گياهان محدوديت مصرف دارند و سمي هستند مثلا تاتوره. تاتوره گل هاي سفيد شيپور مانندي دارد که کودکان از آن خوششان مي آيد تاتوره در کنار باغات به طور خودرو مي رويد. دانستن اينکه سمي است براي کودکان و پدرمادرها لازم است تا از ان دوري کنند. و به طور کلي برخي افراد به انواع مختلفي از مواد و ترکيبات حساسيت دارند که ممکن است اين حساسيت آنها درباره گونه هاي گياهي هم باشد.
در ويدئو تصاويري گياهان با نام آنها آمده است: شنگ، باريجه، باباآدم،والک، آنغوزه، اسپرک، يونجه زرد، گون، شکرتيغال،خرگوشک،افسنطين، بوقناق،گل گندم، کبر يا کور، کاسني، بارهنگ، آرتيشو،علف شور،کلکنه يا چاي کوهي، تلخه، بومادران،گلرنگ، خارمريم،تاتوره(سمي است)، گل قاصدک، پنيرک، گل گاوزبان،رزماري،گزنه