معنی لغتی Corona

  • تصویر تاج خورشید -stellar corona
    تصویر تاج خورشید -stellar corona

کرونا (corona) برگرفته از لاتين corneous که به معني شاخ يا شاخ مانند است، در لغت به معني هاله، اکليل، حلقه نور دور خورشيد (تاج خورشيد)، سر و تاج است.
در علم نجوم به هنگام خورشيدگرفتگي لغت کرونا (stellar corona) استفاده مي‌شود که در هنگام خورشيدگرفتگي کامل هاله پلاسماي اطراف آن به صورت تاج درخشان مشاهده مي‌شود. پلاسما که در نجوم از آن صحبت مي‌شود، حالت چهارم ماده است که در سطح زمين به طور طبيعي مشاهده نمي‌شود. حالتي از ماده که مي‌توان گفت شکلي بين گاز و مايع دارد.
در علم طب، لغت رگهاي کرونري (coronary) به رگ‌هاي بالاي قلب گفته مي‌شود که چون در بالا قرار گرفته، اين نام بدان اطلاق شده است. در اين معنا، در فارسي، به اين رگ‌ها رگهاي اکليلي قلب گفته مي‌شود، و اکليل به معني تاج استفاده شده است.
در همه گيري اخير (COVID-19)، نام گذاري ويروس کرونا از جهت شباهت ظاهري سطح اين ويروس به شکل تاج است.
در علم الکترونيک کرونا ديسشارژ که همان تخليه الکتريکي مي‌باشد، يکي از روش‌هاي توليد ازن است، و در ساخت ژنراتورهاي فناوري ضدعفوني به روش مبتني بر پلاسما به کار مي‌رود. در علم الکترونيک، پلاسما به حالت يونيزه شده هوا و گازها گفته مي‌شود. به همين جهت به اسپارک‌ها، جرقه‌ها و صاعقه حالت پلاسمايي را انتساب مي‌دهند.
قبل از همه‌گيري بيماري کرونا لغت کرونا بر بسياري از محصولات تجاري استفاده مي‌شد. چون در لغت معناي خوبي دارد، معناي تاج، هاله نوراني، هاله و از اين قبيل. اما با شروع همه‌گيري برخي از برندها، حتي تغيير نام دادند. مثلا يکي از خودروسازي‌ها مدل ماشين کوچک خود را تغيير نام داد، يا يکي از برندهاي معروف نوشيدني که همنام اين بيماري بود، تحت تاثير قرار گرفت. البته، جالب است در کشوري مثل ترکيه که زبان پايه آن ترکي است و لاتين يا انگليسي نيست، يکي از برندهاي معروف چرم و تزئيني هم نام کرونا بود.
در کره‌ نيز که با وجود اينکه آن‌ها زبان رسمي کره‌اي دارند، برخي محصولات با اين نام توليد مي‌شوند. اين البته، نشان‌دهنده وابستگي اين محصولات و در پي آن اين کشورها به دنياي غرب است.