روش‌های اندازه‌گیری اسانس

  • دستگاه کلونجر در آزمایشگاه
    دستگاه کلونجر در آزمایشگاه
  • تصویر اسانس‌گیری به روش تقطیر
    تصویر اسانس‌گیری به روش تقطیر

روش هاي اندازه گيري ميزان اسانس ها: روش تقطير، روش خراش، فشار و تيغ زدن، استخراج با حلال، استخراج با آنزيم، استخراج با دي اکسيد کربن
اسانس ها مايعاتي فرار و تركيباتي معطر و بي رنگ با منشأ ترپني، الكلي و غیره مي‌باشند. اسانس محلول يا عصاره الکلي همراه با روغن فرار است. اسانس ترکيبي فرار است که مجموعه‌اي از اجزاي ترپني را دارا مي‌باشد. اسانس‌ها و ساير مواد معطر گياهي به وسيله روش‌هاي مختلفي همچون: استخراج با فشار سرد، تقطير، استخراج بوسيله حلال، تقطير در شرايط خلأ بوسيله ماکروويو، خيساندن و استخراج با روغن‌هاي جاذب از مواد گياهي استحصال مي‌شوند.
محصولات حاصل از استخراج معمولاَ به نام‌هاي عصاره تام (کانکرت)، ابسولوت، پماد يا رزينوئيد خوانده شده و اسانس ناميده نمي‌شوند. عنوان "اسانس" فقط براي روغن‌هاي تقطير شده يا استخراج شده به کار مي‌رود.
در اندازه‌گیری اسانس، روش تقطیر برای افزایش سطح تماس آب با مواد موثره گیاه مانند قطعات گیاه یا بذر استفاده می‌شود. اساس تقطير بر توزيع فازهاي اجزاي مواد و برمبناي فراريت است. اسانس آنجايي استخراج می‌شود که بخار آب همراه با ماده روغنی از ميان سردکننده‌ها رد مي‌شود و در نهايت به صورت فازي جدا شده به دلیل چگالی پایین تر از آب، بر سطح آب مي‌نشيند.

اسانس به دلیل ترکیبات خود معمولا دارای چگالی کمتر از آب است و به همین خاطر روی آب قرار می‌گیرد. کل زمان اسانس گیری با دستگاه کلونجر در روش تقطیر معمولاچهارساعت است و بیشترین مقدار اسانس جمع آوری شده در یک ساعت اول است. پس از خاتمه کار نیز زمان یادداشت می‌شود. شیشه مخصوص اسانس هم توزین می‌شود. سپس شیرخروجی کلونجر با احتیاط باز شده و اسانس در ظرف مخصوص خود ریخته میشود. وزن ظرف دوباره اندازه گیری می‌شود و پس از کم کردن ظرف خالی از پر مقدار اسانس به دست می‌آید. اسانس حاصله ممکن است دارای آب باشد پس از سولفات سدیم برای جذب آب استفاده می‌شود.
معمولا روش استخراج با آنزیم، برای اندازه‌گیری اسانس گروهی از اسانس‌ها استفاده می‌شود که منشا گلوکزیدی دارند (مثل بادام تلخ).