پروژه شبیه‌سازی محیط کشت بافت ای‌رسا

  • بیورآکتور زیستی- محیط کشت بافت گیاهی
    بیورآکتور زیستی- محیط کشت بافت گیاهی

کشت‌بافت و کشت ياخته به همراه روش‌هاي مهندسي ژنتيک از ارکان مهم فناوري زيستي به عنوان يکي از دانش‌هاي پيشرفته جهان به‌شمار مي‌آيند.

رنا بسپاراز آنزيم رونویسی کننده mRNA از روي دنا است. اين آنزيم پروتئيني می‌باشد. سلول‌هاي پروکاريوتي فقط يک نوع آنزيم رنا بسپاراز دارند. در سلول‌هاي يوکاريوتي سه نوع آنزيم رنا بسپاراز يافت شده‌است که آن‌ها را با علامت‌هاي I و II و III مشخص مي‌کنند. از mRNA در روش‌های نوین واکسن سازی و در فرآیندهای کشت بافت به کار می‌رود.

برای بافت‌های گیاهی که سلولز، انواع کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها دارند نیاز به استفاده از بخش‌های مختلفی از دنا داریم. با استفاده از mRNA می‌توان محیط کشت پروتئینه درست کرد. آشنایی با فرآیند بیان ژن در بهينه سازي روش کشت بافت و سيستم انتقال ژن موثر است، که در ادامه ویدئوی آن را گذاشته‌ایم.

توضیح بیشتر آنکه در کشت بافت، مهم‌ترین عاملی که در اختیار پژوهش‌گر قرار دارد، محیط کشت است و معمولا گیاهانی مورد کشت بافت قرار می‌گیرند که از نظر تجاری صرفه اقتصادی داشته باشد. مثال این گیاهان ارکیده است. اخیرا در ایران گلرنگ را بررسی کرده‌اند که در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد.

دانلود ویدئوی «تحليل ريزآرايه سلول با تئوري بازي در بيان ژن » از اینجا.