سرتیترهای نشریه نهنگ نو شماره بیست

  • نشریه نهنگ نو شماره 20
    نشریه نهنگ نو شماره 20

سرتیترهای نشریه نهنگ نو شماره بیست:
شاهراه ابرهای شرقی: بررسی تغییرات اقلیمی در مناطق شرقی ایران.
منطقه اقتصادی کویت: بحران فرامنطقه‌ای
ورزش و سلول‌های ماهواره‌ای
آب و فناوری نوین انتقال.
مجله فنی-مهندسی «نهنگ نو» با رویکرد مطالعات منطقه‌ای. شماره 20. پاییز 1401. ماهنامه علمی، تحلیلی و فرهنگی برای معلمان، مدرسان، دانشجویان و تجار. 30 صفحه. مدیر مسئول: طاهره کوهی‌ور دهکردی، سردبیر: فاطمه کوهی ور دهکردی.
 
این مطالب در سی صفحه اولین نشریه فنی مهندسی مطالعات منطقه‌ای ایران منتشر شده است. همچنین، از امروز امکان دانلود رایگان نشریه نهنگ نو شماره 19 فراهم شد.
شما همچنین می‌توانید از طریق لینک خرید سایر گزینه‌های خرید محصولات فرهنگی سایت enahang.ir را نیز امتحان کنید.