اپليکيشن اندرويدي معرفي رودخانه هاي ايران 2022

  • بروزرسانی نسخه 1401 اپ موبایلی رودخانه
    بروزرسانی نسخه 1401 اپ موبایلی رودخانه

عنصر  آب اساس هستي و سنگ زيرين خلقت بشريت است. آب را اولين آفريده دانسته و به نقش حياتي آن بسيار اهميت داده‌اند. انتقال آب در مقياس کوچک بيشتر در مباحث گياه شناسي بررسي مي شود. مثلا تحقيقات مربوط به شناخت کانال‌هاي آبي اکوآپورين‌ها در گياهان به جايزه نوبل دست يافت. اين کانال ها کليدي‌ترين عنصر براي انتقال آب در گياهان به شمار مي‌روند.
به دليل اهميت و جايگاه آب و انتقال آن در زندگي، زمينه‌هاي مختلف تحقيقاتي در آن مورد توجه قرار گرفته است. اين زمينه همچنان سوال‌هاي حل نشده زيادي دارد. مثلا آيا اين کانال‌ها داراي قطب حمل و نقل هستند يا خير؟ آب را به عنوان وسيله انتقال بزرگ مقياس مي‌شناسند. از طرفي شاخت راه هاي طبيعي انتقال آب به بهره‌بري صحيح منابع آبي مي‌انجامد. در اين ويدئو نرم افزار رودخانه اينهنگ معرفي شده است که در آن رودخانه‌هاي ايران در پهنه جغرافيايي از شمال تا جنوب و شرق تا غرب آمده است.
بروزرساني نرم افزار رودخانه اينهنگ (enahang river application) شامل تعريف رابط کاربري پارچينا مي‌شود که به نوعي اتصال با parchina manager را در سايت enahang.ir نشان مي‌دهد. تغییرات صورت گرفته به ویژه شامل افزودن رابط کاربری parchina manager (ویدئوهای مولوی خوانی پارچینا) بین سایت enahang و app است. این امکان دسترسی ساده‌تر به چندرسانه‌ای های تولیدی استودیو ای‌رسا را فراهم می‌کند.

پ.ن: دسترسی به برنامه کاربردی از بخش «محصولات فناوری ای‌رسا»


***زندگي بدون نهنگ ممکن نيست*** کانال پارچينا: @parchina