اعضای اینهنگ

  • اعضای اینهنگ در پروژه نیمیمن
    اعضای اینهنگ در پروژه نیمیمن

آلیسوم نیازی:

مشخصه: گیره گلدار روسری. علاقه اصلی‌اش درست کردن مجسمه‌های خمیری با خمیر نان، نقاشی کردن از روی فرش، شطرنج و بستنی مغزدار. او در نیمیمن (nimiman) نقش آچار فرانسه را دارد. او همزمان مدیرعامل، مدیر فروش و موسس نیمیمن است.

ماهان:

مشخصه: لباس‌های شل و ول و بسیار مقید و زمان شناس. فرزند یکی یک دانه آلیسوم با استفاده از سایتی که اینهنگ در اختیارش گذاشته است، مدیر امور بین الملل است.

رستم اتابکی‌پور:

مشخصه: درشت اندام، مهربان و مو فرفری.

این افراد برای این کنار هم جمع شده‌اند که کارهای برزمین مانده در اینهنگ را سامان دهند. پروژه نیمیمن آغاز شد. همزمان با اعطای مقام مدیریت فروش به آلیسوم، اعضای نیمیمن تصمیم گرفتند کالاهای مختلفی را برای ارائه آماده کنند. آن‌ها هنوز شعبه اول را افتتاح نکرده آرزوی افتتاح شعبه دیگری را در سر می‌پروراندند؛ یک شعبه لوکس و بسیار شیک که در آن رودخانه و گیاهان نقش اساسی داشته باشند. این شعبه ساعات کاری مشخص داشته باشد و لازم نباشد هنگام تولید و فرآوری محصولات از لباس فرم استفاده کنند. برای معرفی این شرکت از مستندسازی کارکشته به اسم رستم اتابکی پور کمک گرفتند. آقا رستم به جز مستندسازی کمک دیگری در برندسازی است. او مثل تفریح، پرکردن مطالب را برعهده می‌گیرد.

همه این برنامه‌ریزی‌ها توسط رئیس در سایه نیمیمن انجام میگیرد. مشخصه اصلی او علاقه به باسلوق و شیرینی‌جات است. خودش می‌گوید به علت فعالیت‌های زیاد فکری به بیش از چهار برابر انسان‌های عادی انرژی زیاد نیاز دارد.