الکترونهنگ فاطر سماوات

  • آرم ای نهنگ (الکترونهنگ فاطر سماوات)
    آرم ای نهنگ (الکترونهنگ فاطر سماوات)

موضوع کلی ای نهنگ

enahang یک شرکت چند محوری دوستدار محیط زیست است که در زمینه ابزارهای حرفه‌ای و سرگرمی فعالیت می‌کند. حوزه مدیریت آن به طور ویژه در ای نهنگ پوشش داده شده است. در این زمینه یکی از محصولات محوری ای نهنگ enahang manager است. دومین محصول محوری ای نهنگ با عنوان شناخته شده تر ای رسا (erasa) معرفی شده است. ای رسا ابزار حرفه ای آموزش سطح بالاست.