فراخوان واگذاری قطعاتی از سرزمین محصولات ارگانیک اینهنگ

سرزمین محصولات ارگانیک اینهنگ

سرزمین محصولات ارگانیک اینهنگ قطعات با تعداد محدود را برای واگذاری در نظر گرفته است. واحدهای محصولات ارگانیک در دسته های تغذیه همراه، گرانولاهای ورزشی، واحد سویق و سرلاک ارگانیک کودک، واحد ادویه و سبزیجات خشک، واحد دمنوش های سرد و گرم، و واحد صابون های گیاهی لیست واحدهای آماده واگذاری است.