رایانه‌های مدرن (کوانتومی)

  • طول موج، فرکانس و انرژی امواج
    طول موج، فرکانس و انرژی امواج

در بیان ارتباط کامپیوترهای کوانتومی، لیزر و لوح فشرده می‌توان گفت که کلید رمزنگاری در فوتون‌ها نهفته است. در این قسمت به ارتباط نسل جدید انقلابی رایانه‌ها، انتقال و ذخیره داده‌ به روش نوین می‌پردازیم

انواع موج در طیف مرئی و نامرئی در ارتباط با لیزر

 

دانلود ویدئو از اینجا