مقایسه لادن و بنفشه در اقلیم های متفاوت

  • گل بهاری لادن
    گل بهاری لادن
  • گل بهاری بنفشه
    گل بهاری بنفشه

گل لادن از نظر ظاهر شبیه گل بنفشه است. در اقلیم های نیمه شمالی کشور بنفشه را در بهار به عنوان یکی از نشانه های آمدن بهار در پارک ها و باغچه های شهری می کارند. در جنوب کشور ببیشتر گل لادن کاشته می شود. بنفشه نسب به سرما مقاوم است و در اواخر اسفند و اوایل بهار در لایه ای از برف هم سالم می ماند و به کمی گرما دیدن پس از برف حفظ می شود. در کوه ها و مناطق مستعد به طور خودرو می روید.

ظاهر و اندازه گل لادن و بنفشه شباهت زیادی به ه دارند و شیوه چینش آن ها در پارک ها و فضای سبز شبیه هم است و این گل ها در نزدیکی درختان سبز و به صورت طرح های هندسی چند رنگ کاشته می شود. انواعی از بنفشه ها و لادن های زرد، نارنجی، بنفش و سرخ بیشتر کاشته میشوند. تفاوت اصلی لادن و بنفشه در نگاه اول ا روش شکل برگ های آن هاست برگهای لادن کامل گرد و دایره ای شکل هستند برگهای بنفشه کشیده تر هستند و به طور کلی بنفشه ها بوته های کوتاه تری دارند.

در باغچه های شهری در جنوب کشور، شهرهای خوزستان، بوشهر و بندرعباس لادن پاکوتاه بیشتر کاشته می شود در حالی که لادن گونه های رونده و پیچنده نیز دارد. لادن نسبت به بنفشه پر برگ تر است. به اندازه ای که اگر کود خاک لادن را زیاد کنیم پر برگ تر و بدون گل می شود. لادن به نور آفتاب و خاک شنی نیاز دارد زمان کاشت آن نیز مشابه بنفشه در بهار و اواخر زمستان است . دوره گل دهی آن تا اوایل پاییز می باشد بنفشه ها با گرم شدن هوا در تابستان دیگر گل نمی دهند و در این زمان گیاهان باغجه را با انواعی از گیاهان مقاوم تر نسبت به گرما عوض می کنند.