شعر 5 زبانه سعدی؛ بنی آدم اعضای یک دیگرند

  • تصویر شعر بنی آدم از سعدی
    تصویر شعر بنی آدم از سعدی

شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند، سروده سعدی شیرازی، به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه و روسی، با زیرنویس. متن این شعر در سازمان مللل متحد نیز آمده است.

بني آدم اعضاي يکديگرند / که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت ديگران بي غمي  / نشايد که نامت نهند آدمي

دانلود کل ویدئو از اینجا:

 دانلود از آپارات

 Bani Adam is a poem known as "human being". it is a famous poem by Persian poet Saadi Shirazi

پیشن نمایش.

سعدی شیرازی این شعر را در کتاب گلستان، باب سیرت پادشاهان آورده است. گلستان سعدی شیرازی شامل 8 باب‌ می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به سیرت پادشاهان، در فضیلت قناعت، در آداب صحبت، در اخلاق درویشان، در آداب صحبت، در عشق و جوانی اشاره کرد.