هشت ویدئو برتر پارچینا

دانلود ویدئو طبیعت سه بعدی پارچینا
1- فیلم سه بعدی طبیعت.
تصاویر متحرک با پس زمینه آهنگ بی کلام Yanni (یانی). این ویدئو جزو اولین کارهای پارچینا بوده است که تاکنون مورد استقبال کم نظیری واقع شده است.
مدت زمان اجرا: 1:54
دانلود از اینجا.

2- مثنوی معنوی - داستان خواجه تاجر (مولانا)
داستان خواجه تاجر
رجوع مولانا به داستان تاجری که یک طوطی داشت، و آن طوطی به عنوان سوغات، از تاجر خواست که حکایتش را برای سایر طوطی‌ها در سفر تعریف کند. تاجر هم ماجرای طوطی در قفس را برای هر طوطی که سر راهش می‌بیند تعریف می‌کند و بقیه ماجرا
مولانا، جلال الدین محمد بلخی (Rumi)، از این حکایت نکته‌ها، بسی داشته که در این‌جا به آن، خود اشاره می‌کند. این ویدئو به صورت تفسیر و همزمان خواندن اشعار مولانا از کتاب مثنوی معنوی است... گه تناقض گاه ناز و گه نیاز / گاه سودای حقیقت گه مجاز
مدت زمان اجرا: 2:17
دانلود از اینجا.

3- مثنوی معنوی - داستان مارگیر (مولانا)
مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی داستان زیبا و عجیبی درباره مارگیری در بغداد تعریف کرده است که در آن اتفاق های غیر منتظره ای می افتد. در این حکایت است که مولانا از زبان کائنات می گوید:
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم      با شما نامحرمان خامشیم
مدت زمان اجرا: 5:04
دانلود از اینجا.

4- مثنوی معنوی - حکایت نحوی و کشتیبان (دفتر اول #مولانا)
آن یکی به کشتی نشست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا       /          گفت نیم عمر تو شد در فنا
.
.
.
محو می باید نه نحو این جا بدان         /          گر تو محوی بی خطر در آب ران
مدت زمان اجرا: 2:20
دانلود از اینجا.

5- مثنوی معنوی - نماهنگ زیبای "نی نامه" سرآغاز سخن مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
بشنو از نی چون حکایت می‌کند / از جدایی ها شکایت می‌کند

مدت زمان اجرا: 1:15
دانلود از اینجا.

6- مثنوی معنوی - داستان پیرچنگی مولانا جلال الدین بلخی رومی
روایات مولوی از دوستان و اطرافیان زیاد است. در این داستان حکایت پیر چنگی را می بینید: پیرچنگی می‌گوید خدایا! امروز صدای من دیگر خریداری ندارد ...
 
مدت زمان اجرا: 5:23
دانلود از اینجا.

7- مثنوی معنوی - داستان چهار هندو (بخش 85 #مولانا)
چهار هندو دفتر دوم مثنوی معنوی:
چهار هندو در یکی مسجد شدند / بهر طاعت راکع و ساجد شدند
هر یکی بر نیتی تکبیر کرد / در نماز آمد بمسکینی و درد
موذن آمد از یکی لفظی بجست / کای موذن بانگ کردی وقت هست

مدت زمان اجرا: 4:06
دانلود از اینجا.

8 - مثنوی معنوی - داستان درگیری نابینا و نصیحت او سگ را
یا لیت قومی یعلمون. دفتر 4- بخش 43: این داستان حکایتی از غفلت از معنویت است؛ مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب دنیا و غفلت او از دولت روحانیان کی ابنای جنس وی اند و نعره زنان کی یا لیت قومی یعلمون
 
مدت زمان اجرا: 4:22

دانلود از اینجا.

کمی درباره مولانا جلال الدین محمد بلخی: مولانا (مولوی) هم دوره حکیم عطار نیشابوری است که پس از مطالعه بسیاری از کتاب‌های دوران خود با شمس تبریزی آشنا می‌شود. این شاعر گران قدر تحت تاثیر شمس اشعار داستانی و حکیمانه بسیاری سروده است که بیشتر با مثنوی معنوی شناخته می‌شوند. هر کدام از داستان‌های مولوی جای شرح و تفسیر بسیاری دارد، طوری که خود مولانا در این رابطه می‌گوید که اگر قرار به شرح مثنوی بود مثنوی هفتاد منی می‌شد.