آموزش و امر تحصیل - موضوع کلی ای نهنگ

  • بازی مکعب روبیک ای نهنگ
    بازی مکعب روبیک ای نهنگ

امروزه در امر آموزش از امکاناتی بهره می‌بریم که از جمله آن‌ها استفاده از وسایل بازی در کلاس‌ها و یا مفاهیم اینترنت اشیا، ارائه به صورت وبینار، و غیره می‌باشد. این‌ها همراهان امروز صنایع هستند. بهره‌گیری از این امکانات یک نیاز اساسی است، چرا که ارتباطات و روابط اجتماعی تغییر کرده است. همه گیری کرونا این تغییر را ملموس‌تر نشان داده است. به جز آن، کسب دانشی که حکمت محسوب می‌شود، نیاز است و بدست آوردن آن به زمان و مکان نباید وابسته باشد.

با استفاده از وسایل الکترونیکی امروز، انبوهی از دانش در یک لحهظ به شخص منتقل می‌شوند. کودکان می‌توانند با خودآموزی حجم بالایی از دانش را خیلی بیشتر از کودکان قدیم به دست آورند، اما لزوما برای استفاده از فناوری و وسایل الکترونیک، حذف طبیعت لازم نیست. در هند که طبیعت‌گرایان بیشتری دارد یک معلم خوش ذوق با قرار دادن این وسایل آموزشی در محیط زیست کوچه خیابان‌های محل زندگی کودکان، در روستاها و حاشیه شهرها امکان استفاده این کودکان را فراهم کرده است. جالب است که کودکان در مواجهه با این وسایل با کنجکاوی و زیر و بالا کردن وسایل، و با همفکری از کودکان بزرگتر کمک می‌گیرند. آموزش گروهی که امروز معلم‌ها در کلاس‌های چهار دیواری و پشت نیمکت، بسیار به زحمت می‌افتند تا به کودکان یاد دهند به سادگی اتفاق می‌افتد. عدم نیاز به معلم‌های سنتی خیلی وقت است که در جامعه هم نمود پیدا کرده است. کودکان در محیط خانه، خانواده و محله، اگر درست هدایت شوند با خودآموزی، و آموزش گروهی با هم سالان خود اطلاعاتی را به دست می‌آورند که در ساعت‌های سخت حضور در کلاس به دست نمی‌آورند. به علاوه، مناطق روستایی و مناطق حاشیه شهرها محبوب معلمین برای تدریس نبوده، و در اغلب موارد به خاطر فاصله طبقاتی، معلم‌‍های سنتی با تحقیر ناخواسته جلوی پیشرفت استعدادهای این کودکان را ممکن است بگیرند. این ویدئو نشان داده است که خودآموزی از راه دور امکانپذیر است.