آینده از دید الکترونهنگ فاطر

آینده از دید الکترونهنگ فاطر

این بار، از دیدی متفاوت تصاویری ناب و زیبا از دنیای زیرآب به تصویر می‌کشیم. این تصاویر مربوط به آینده است، و فضایی را نشان می‌دهد که دسترسی انسان به زیرآب راحت‌تر شده است، و از ابزارهای تحلیلی بهتری استفاده می‌کند.

در این زمینه فاز تحقیقاتی خود را از یک دهه پیش آغاز کرده است؛ این که به شناسایی گونه‌های دریایی بپردازد و وضعیت پایدار یا ناپایداری محیط زیست دریایی را بررسی کند.

آینده از دید الکترونهنگ فاطر را می توانید از اینجا دانلود کنید.