پنهان سازی نامرئی الهام گرفته از ماهی مرکب پوست

  • تصویر ماهی مرکب
    تصویر ماهی مرکب

در اعماق دریا موجودات بسیاری هستند که خود را پنهان می‌کنند، از جمله اسب آبی، پلانکتون‌هاف و ماهی مرکب.

بزرگترين استادان استتار زير دريا سرپايان (ماهي مرکب، کوسه ماهي و اختاپوس) هستند. هنگامي که نور خورشيد از بالا مي‌تابد مي‌تواند بدون تغيير از پوست آن ها رد شود. پنهان سازي با استفاده از روشهاي بازتابش حرارتي در ماهي مرکب رخ می‌دهد. پژوهشگران با الهام از اين ماهي مستتر کننده فروسرخی طراح کرده‌اند که از محيط زيست تقليد مي‌کند. بخش اصلي کار به الگوسازي کشش پليمر محدود مي‌شود که  موجب پنهان شدن حسگرهاي حرارتي مي‌شود.

حسگرهاي حرارتي معمولي مثل حسگرهاي حرارتي پي‌متال و حسگرهاي مقاومتي مي‌توانند نقش شناساگرهاي انعطاف‌پذير پيدا کنند که به صورت شيميايي اصلاح شده‌اند و با الگوسازي کشش پليمر اين ماده پنهان کننده شکل مي‌گيرد. سپس، مي‌توان با قرار دادن اين ماده بين دو ورق اپتيکي امکان ديده شدن اشيا را در فاصله مشخصي از بين برد. البته اين روش محدوديت هايي هم دارد و فعلا براي پنهان کرده اشيا در شب توصيه شده است.

گفتنی است پژوهشگران این ماده را برای پوست مصنوعی در نظر گرفته‌اند که کمک می‌کند سلول انسان نامرئی شود.