گردش در کوه فوجی (دو زبانه ژاپنی و زیرنویس فارسی)

  • سفر آنا سان با قطار
    سفر آنا سان با قطار

المپیک 2021 فعلا یک بار به تعویق افتاده است. آخرین خبرها درباره قطعی شدن اجرای آن در تابستان آینده بوده است؛ یعنی قطعا تابستان آینده المپیک ورزشی در ژاپن برگزار خواهد شد، اما درباره چگونگی برگزاری آن با تماشاگر یا بدون تماشاگر خارجی تصمیم قطعی گرفته نشده است. با این وجود دانستن زبان ژاپنی برای تماشای برخط و یا از نزدیک این رویداد اهمیت ویژه‌ای دارد. با این هدف داستانان قصد دارد چند قسمت آموزش زبان ژاپنی داشته باشد که یکی از آن‌ها، آموزش داستانی با پویانمایی است.

این قسمت سفر آناسان را به کوه فوجی نمایش می‌دهد. عبارت‌های متداول گردشگری در داستان بیان می‌شود.

در زبان ژاپنی سان مانند جان در زبان فارسی برای احترام می‌آید. در این قسمت به آموزش زبان ژاپنی با آوردن کلمات ویژه در سفر می‌پردازیم.