بازی پازل ای‌نهنگ

به هم زدن تصوير | تصوير جديد |
سطرها/ستونها: x
کليک کنيد، تا تصوير جديد بيايد
 

ابتدا تصویر را به هم بزنید، بعد تصویر را بچینید