نقاط کوانتومی کربنی جایگزین نقاط کوانتومی برپایه فلز

  • نقاط کوانتومی در رنگ
    نقاط کوانتومی در رنگ

نقاط کوانتومی (QDs) نوعی از نانوذرات فلورسنت هستند. این نقاط نیمه‌هادی دسته منحصر به فردی از نیمه رساناها به شمار می‌آیند. اندازه آن‌ها بین 2 تا 10 نانومتر است. این اندازه معادل کنار هم قرار گرفتن 10 تا 50 اتم است. در این ابعاد مواد رفتار متفاوتی دارند. این رفتار متفاوت قابلیت‌های ویژه‌ای به مواد می‌دهد که از جمله آن‌ها مقاومت به رنگ‌پریدگی نوری است. این نانوذرات طیف جذبی وسیع و طیف نشری باریکی دارند.

البته نقاط کوانتومی بر پایه فلزات سنگین مانند کادمیم واکنش تند برخی فعالان محیط زیست را در پی داشته است. محدویت‌های تولید رنگ و گرما، برای کاهش اثرات سمی فلزات سنگین اعمال شده است. استفاده از نقاط کادمیمی در لامپ‌ها ممنوع است، ولی اخیرا بیم آن می‌رود که در نمایشگرها از این نقاط برپایه فلزات سمی استفاده می‌شود.

به دلیل محدودیت استفاده از نقاط کوانتومی بر پایه فلزات محققان به دنبال جایگزین آن رفته که از میان کار آن‌ها نقاط کوانتومی گرافنی، پپتیدی و روی (Zn) مورد استقبال قرار گرفته‌اند. گسترش نقاط کوانتومی با این جایگزین‌ها نیز تا حدی بوده است که برخی محصولات بر پایه این نقاط کوانتومی مانند سیستم‌های روشنایی، نمایشگرها و سیستم‌های تشخیص سرطان به تولید انبوه رسیده‌اند.