داستان داروگ

  • تصویر سه بعدی داستان داروگ
    تصویر سه بعدی داستان داروگ

داروگ ها در یک منطقه ساحلی به زمین می‌آیند و بعد از مدتی جمعشان جمع می‌شود. پس از آن با مشکلاتی در منطقه ساحلی با حکومت آلوده کننده پادشاه تنها و وزیر نالایق روبرو می‌شوند. آن‌ها چگونه اتحاد پیدا کنند تا از این مخمصه نجات پیدا کنند؟ این حکایت انیمیشن کوتاه داروگ‌هاست که از فضا به زمین آمده‌اند.  دانلود این بخش از حکایت از اینجا.

بخش بعدی داستان مربوط به توآتاها (داروگ‌های فضایی) و پادشاه بد می‌شود که آن را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.