داستان سه دلفین

  • تصویری از داستان سه  پورپویز ای‌نهنگ
    تصویری از داستان سه پورپویز ای‌نهنگ

سه پورپویز که همچین سنگین و درشت نبودند، به محل حفاظت محیط زیست آورده شدند تا از آن‌ها مراقبت بشه، تا بتونند دوباره به اقیانوس برگردند.

تیم زیست‌شناسی که قبلا سابقه کار با یک نهنگ را داشتند مسئولیت بررسی وضعیت روزانه آن سه پورپویز را برعهده داشتند. مربی در کنار این تیم، هر روز با آن‌ها کار می‌کرد، تا کاریابی بالینی آن‌ها تکمیل شود. این داستان مربی نگهدارنده آن‌هاست که به صورت پویانمایی در حدود دو دقیقه با زیرنویس انگلیسی اجرا می‌شود. آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

توضیح بیشتر اینکه، پورپویزها گونه‌ای از نهنگ‌ها هستند که مانند دلفین‌ها جزو دسته پستاندارانند. این‌ها نباید در اسارت نگهداری شوند. هوش زیاد نهنگ‌ها سبب شده است تا انسان به رفتارهای آن توجه کند و گونه‌های دلفین را برای اجرای نمایش آموزش دهد. در حالی که محیط واقعی زندگی آن‌ها، نیاز زندگی جمعی آن‌ها در محیط‌های بسته فراهم نمی‌گردد.

این گونه از جانداران در ادبیات قدیم ایران، ماهی خوانده می‌شدند. در حالی‌که، آن‌ها با ماهی‌ها تفاوت دارند. اندام عقبی آن‌ها باله دمی نیست، بلکه شکل ابتدایی پا در سایر پستانداران خشکی است. همچنین بچه‌زا هستند، و دلفین ماده بچه دلفین‌ها را شیر می‌دهد. دوره شیردهی در این پستانداران متفاوت بوده و بین 400 تا 600 روز فرزندان خود را شیر می‌دهند.