گیلاس و آلبالو ساده بکاریم

  • تصویر گیلاس - cherry
    تصویر گیلاس - cherry

هسته میوه‌هایی مثل هلو، آلو، زردآلو، گيلاس و آلبالو را می‌توان در طبيعت کاشت. حتی اگر قصد کاشت این‌ها را نداشته باشیم می‌توانیم آن‌ها را جمع کنیم و در طبیعت خالي كنيم. با اين عمل ساده و راحت می‌توانيم به جنگل‌کاری کمک کنیم.

روش کاشت گیلاس مشابه آلبالو است. از اوايل آبان ميتوان اقدام به کشت بذر آلبالو کرد. گلدان حاوي بذر اين گياهان را در فضاي باز نگهداری می‌کنند تا سرماي زمستاني به جوانه زني آن در بهار کمک کند. 6-8 هفته کافي است تا نياز سرمايي دانه اين گياه برطرف شود. اين نياز سرمايي را به شکل مصنوعي نیز مي‌توان در يخچال تامین کرد. بذر‌ها را در ميان شن يا پيت موس با کمي رطوبت داخل کيسه پلاستيک که چند منفذ ريز دارد قرار مي‌دهيم. در يخچال با دماي 1-5 درجه مي‌گذاريم. در طي اين مدت شن يا پيت موس کمي رطوبت بايد داشته باشد، اما به معني خيس بودن آن نيست. بعد از طي شدن اين مدت نوبت کاشت بذر‌ها است که از مخلوط خاک برگ +شن مي‌توان براي کاشت بذ‌ها استفاده کرد و عمق کاشت نيز حدود 1.5 سانتيمتر است. گلدان حاوي بذر‌ها را در مکاني آفتابي قرار دهيد و مراقب مرطوب ماندن سطح خاک باشيد. در طي چند هفته مي‌توان شاهد رشد و جوانه زني بذر‌ها بود.
گرفتن قلمه راه ديگر تکثير اين گياه است. از قلمه نيمه چوبي و چوبي گياه مي‌توان استفاده کرد. قلمه نيمه چوبي از ساقه‌هايي تهيه مي‌شوند که سبز نيستند و کمي بالغ شده‌اند، اما اگر آن‌ها را بيش از اندازه خم کنيم مي‌شکنند. از اواسط تابستان به بعد اين قلمه‌ها را مي‌توان تهيه کرد. قلمه‌هاي چوبي انعطاف ندارند و با کمي خم کردن مي‌شکنند و فصل زمستان يکي از مناسب‌ترين زمان‌ها براي تهيه اين قلمه‌ها است. مهم اين است که قلمه‌ها را از ساقه‌هاي يکساله گياه تهيه کنيم. ساقه‌هاي مسن‌تر ريشه دهي خوبي ندارند. قلمه‌ها را مي‌توان به طول 15-20 و حداکثر 25 سانتيمتر تهيه کرد. در مورد قلمه‌هاي نيمه چوبي، برگ‌ها را از قسمت پايين قلمه می‌توان حذف کرد. همچنين ايجاد زخم در قسمت پايين قلمه نيز مي‌تواند به ريشه زايي کمک کند، بدين صورت که پوست قلمه را در قسمت پايين قلمه کمي از آن و با کمک يک چاقوي تيز جدا مي‌کنيم. استفاده از پودر‌هاي ريشه زايي منجر به افزايش احتمال ريشه زايي قلمه‌ها مي‌شود. قلمه‌ها را مي‌توان در مخلوطي از پرلايت +پيت موس يا خاک برگ+شن يا پيت موس+شن کاشت و حداقل نيمي از ارتفاع قلمه‌ها در محيط کاشت قرار ميگيرد. گلدان را در مکاني روشن، اما به دور از نور آفتاب قرار دهيد. براي قلمه‌هاي نيمه چوبي دماي ??-?? درجه و براي قلمه‌هاي چوبي دماي 21-25 درجه مناسب است. نبايد اجازه داد که سطح خاک خشک شود و افزايش رطوبت نسبي هوا با انجام عمل غبارپاشي و يا کشيدن پلاستيک بر روي قلمه‌ها بخصوص قلمه‌هاي نيمه چوبي به ريشه زايي کمک مي‌کند.

در ادامه ویدئویی آماده کرده‌ایم که مراحل کاشت گیلاس و آلبالو را با بذر نشان می‌دهد. آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.