طرز کار ترازوی فنری

  • تصویر ترازوی فنری عقربه‌ای از نزدیک
    تصویر ترازوی فنری عقربه‌ای از نزدیک
  • ساخت ترازوی فنری
    ساخت ترازوی فنری

ترازوی فنری به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری مکانیزم ساده‌ای نیز دارد. با وجودی که امروز ترازوهای دیجیتال جای خود را در زندگی ما باز کرده‌اند، اما همچنان ترازوی فنری جایگاه و کاربرد ویژه خود را دارد. حال این ترازوی فنری چطور کار می‌کند؟

ترازوی فنری براساس قانونی کار می‌کند که در آن میزان تغییر طول فنر (کشیدگی آن) متناسب است با نیروی وارد بر آن. در این ترازوها، با اعمال وزن، فنر کشیده شده و صفحه مدرجی که به یک سر آن (به عنوان مثال در ترازوی عقربه‌ای) وصل می‌کنند، مشخص می‌کند که این کشیدگی به چه میزان است. برای این کار یک سر فنر را به نقطه‌ای محکم می‌کنند و سر دیگر را می‌کشند.

نکته: فشار وارد بر سطح کفه ترازوی عقربه‌ای باید به طور متقارن اعمال شود تا نیروی دقیق وزن محاسبه گردد. نیرو متناسب با رابطه فشار در سطح تغییر می‌کند. چراکه سطح تماس کاهش یافته است.

ویدئوی نحوه کار ترازوی فنری یک کفه‌ای را که آماده کرده‌ایم، می‌توانید از اینجا دانلود کنید.