صنایع دستی داستانان

  • صنایع هنری داستانان
    صنایع هنری داستانان

این بخش محصولات مرتبط با پویانمایی‌های داستانان است. برای ساخت این محصولات کاربرد در زندگی و تکنیک‌های هنرهای سنتی مانند تکه دوزی، زری دوزی، گلدوزی، شماره دوزی، معرق چرم، سفال، نقاشی، گل و مرغ، معرق منبت، کاشی و سایر تکنیک‌های صنایع دستی به کار رفته است.

دسترسی به محصولات صنایع دستی در بخش «صنایع دستی داستانان» از منوی محصولات