صنایع دستی پارچینا

  • کانال مولوی خوانی پارچینا
    کانال مولوی خوانی پارچینا

پارچینا در حوزه شعر مولانا کار می‌کند. صنایع دستی مرتبط با آن را نیز در سال 1399 راه انداخته‌ایم که شامل مفروش‌ها و روکش‌های طرح‌دار می‌شوند.

همه طرح‌هایی که به صورت مفروش و یا روکش هستند قابل تنظیم و سفارشی‌سازی هستند.

مرتب شده براساس: