نشریه نهنگ نو - شماره 20

نشریه نهنگ نو شماره بیست
نشریه نهنگ نو شماره بیست
قیمت:30000.00IRT
افزودن به سبد خرید

NahangNov- Monthly Magazine on Scientific Applications with Geographical Approach. Vol. 5, No. 20, Sep 2022

تعداد صفحه: 30

سرتیترهای نشریه نهنگ نو شماره بیست:
شاهراه ابرهای شرقی: بررسی تغییرات اقلیمی در مناطق شرقی ایران.
منطقه اقتصادی کویت: بحران فرامنطقه‌ای
ورزش و سلول‌های ماهواره‌ای
آب و فناوری نوین انتقال.
مجله فنی-مهندسی «نهنگ نو» با رویکرد مطالعات منطقه‌ای. شماره 20. پاییز 1401. ماهنامه علمی، تحلیلی و فرهنگی برای معلمان، مدرسان، دانشجویان و تجار. 

مدیر مسئول: طاهره کوهی‌ور دهکردی، سردبیر: فاطمه کوهی ور دهکردی.