بازی فکری روبیک دریایی

بازی فکری روبیک دریایی ای نهنگ
بازی فکری روبیک دریایی ای نهنگ
قیمت:120000.00تومان
افزودن به سبد خرید

بازي دو نفره کارتي روبيک مگنت دار در تخته چهار طرفه

در اين بازي هر کس از نقطه شروع حق دارد مهره روبيک خود را يک خانه حرکت دهد. بازيکنان بايد از صفحات جانبي مکعب در خانه‌هاي مستطيلي حرکت کنند. هر کس بتواند کوتاهترين مسير را براي رسيدن به وجه بالايي مکعب که دنياي دريايي و قصر نهنگ در آن قرار دارد، برسد زودتر بازي را خاتمه خواهد داد، اما رسيدن به قصر نهنگ تنها امتياز برنده شدن نيست و بازيکنان بايد آنجا، با جمع آوري کارت‌هاي فلامينگو، عنکبوت و غيره امتياز خود را با به دست آوردن سنگ‌هاي قيمتي بيشتر کند.

موقعي که مهره دو بازيکن در قصر دريايي به هم برسد بازي به پايان مي‌رسد. در اين بازي مهره‌هاي بازيکنان مکعب‌هاي مگنت‌داري هستند که به صفحه چهاروجهي بازي متصل مي‌شوند.