صابون ارگانیک 4 گیاه

قیمت:30000.00تومان
افزودن به سبد خرید

 

چهار صابون زغال فعال (کربن فعال)، پودر پوست پرتقال، بابونه و گل محمدی (از هر کدام یک گرم) برای بررسی میزان کف صابون تولید شدند. آن‌ها را در یک میزان سختی آب، برای بررسی میزان کف کنندگی آزمایش کردیم و نتیجه برحسب میزان کف کنندگی از زیاد به کم به ترتیب زیر شد:

 

1- صابون گل محمدی

 

2- صابون زغال فعال

 

3- صابون بابونه

 

4- صابون پوست پرتقال

 

کربن اکتیو یک ماده بسیار متخلخل است که مواد شیمیایی آلی را درون خود جذب کرده و نگه می دارد. این ماده ابتدا با سوزاندن یک ماده کربنی بدون اکسیژن ایجاد می شود. در مرحله بعد، "ذرات" به صورت شیمیایی یا فیزیکی پردازش می شود تا یک سری "سوراخ" یا منافذ به هم پیوسته در داخل کربن ایجاد شود. مساحت سطح بزرگ این شبکه منافذ داخلی باعث ایجاد سطح بسیار بزرگی می شود که می تواند مواد شیمیایی آلی را جذب و نگهداری کند.

 

پس از گل محمدی صابون کربن فعال در رتبه دوم میزان کف کنندگی قرار دارد. با اینکه در میان دسته صابون‌های تولیدی پوست پرتقال و زغال فعال فسفات ندارند، صابون زغال فعال در رتبه بهتری قرار دارد. دلیل آن چه می‌تواند باشد؟

 

در واقع، مواد شیمیایی آلی به بهترین وجه جذب کربن فعال می‌شوند. تعداد بسیار کمی از مواد شیمیایی معدنی توسط کربن حذف می‌شوند. وزن مولکولی، قطبیت، حلالیت در آب، دمای جریان سیال و غلظت در جریان همه عواملی هستند که بر ظرفیت کربن برای حذف مواد تأثیر می‌گذارند. بنزن، تولوئن، زایلن، روغن ها و برخی از ترکیبات کلردار مواد شیمیایی هدف رایجی هستند که با استفاده از کربن حذف می‌شوند. تصفیه آب، از دیگر کاربردهایی است که کربن فعال در آن کاربرد بسیاری دارد. از کربن فعال در تصفیه آب برای تصفیه خانه‌ها بسیار استفاده می‌شود. به همین جهت، این کربن را کربن تصفیه آب نیز می‌نامند.  دیگر کاربردهای کربن فعال،  حذف بو و آلودگی و رنگ می‌باشد.

 

 در بررسی‌ها تجزیه عنصری (Elemental Concentration) بابونه، فسفر دارد. در نتیجه آن، صابون بابونه از نظر میزان کف کنندگی در رتبه بهتری نسبت به صابون پوست پرتقال قرار دارد.