پلیت کروم آگار 6سانتی

پلیت کروم آگار- 6 سانتی‌متر
پلیت کروم آگار- 6 سانتی‌متر
قیمت:14000.00تومان
افزودن به سبد خرید

باکتری مورد نظر را روی محیط مغذی مانند پلیت کروم آگار کشت دهید.