بسته آموزشی بیوانفورماتیک و توالی یابی دنا

بسته آموزشی توالی یابی دنا
بسته آموزشی توالی یابی دنا
قیمت:120000.00تومان
افزودن به سبد خرید

داده‌های مربوط به مجموعه ژن‌های هرگونه از جانداران انقدر بزرگ هستند که به صورت چاپی نمی‌توان به تحلیل آن‌ها پرداخت. بنابراین، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در این زمینه به کار گرفته می‌شود.

این بسته شامل روش‌های نوین استخراج، داده‌کاوی، و جستجو در میان ساختارهای زیستی مبتنی بر روش‌های نوین هوش مصنوعی می‌شود. در بیوانفورماتیک برای مجموعه ساختارهای زیستی کتابخانه‌ها و نرم‌افزارهای برخط بین‌المللی ارائه می‌شود که در این مجموعه به بیان روش‌های مرتبط با جستجو، تحلیل و نمایش در این ساختارها می‌پردازیم.

تحلیل دنا در شناخت نافرمی‌ها و بیماری‌های ژنی کمک کننده است. داده‌های مربوط به  آزمایش‌هایی که در شناخت بیماری‌ها موثرند جزو دسته داده‌های بزرگ (Big Data) قرار می‌گیرد، که فرآیند تحلیل داده آن‌ها نیاز به ظرافت‌های مدیریت حافظه و مدیریت فرآیندها دارند. روش‌هایی که داده‌های بزرگ را در نظر می‌گیرند به محققان اجازه می‌دهند تا وضعیت کلی سلول یا ارگانیسم را ارزیابی کنند. بدین ترتیب تحلیل حجم زیاد داده‌ها میسر می‌شود .