بسته آموزشی مخابرات فیبرهای نوری

بسته آموزشی مخابرات فیبرهای نوری
بسته آموزشی مخابرات فیبرهای نوری
قیمت:100000.00تومان
افزودن به سبد خرید

آموزش همراه با پژوهش و کاربرد از جمله اهداف این بسته منحصر به فرد آموزشی است که در آن انواع فیبرهای نوری شامل فیبرهای معمولی، فیبرهای بلور فوتونی هسته جامد و هسته تهی، فیبرهای براگ، فیبرهای براگ گریتینگ، لیزرهای فیبری، آشکارسازهای فوتونی و نظایر آن معرفی و روش محاسبه پارامترهای خطی و غیرخطی آموزش داده می‌شوند. سپس با آموزش مجموعه کدهای متلب، انتشار نور در هر طول از فیبر در حوزه های زمانی و فرکانسی محاسبه می‌شود. این کار برای بهبود پاشندگي و تلفات فيبر نوري مبني بر كريستال فوتوني لازم است.

معمولا فيبر نوری براي ارسال و دريافت داده هاي كوانتمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، که ساختارهای جدید مخابراتی و کامپیوتری را رقم می‌زنند. این بسته برای طراحی ساختارهای جدید فیبرهای نوری و پیاده سازی عملی و نوشتن مقاله معتبر مناسب است.