نشریه نهنگ نو - شماره 21

نشریه نهنگ نو- شماره بیست و یک
نشریه نهنگ نو- شماره بیست و یک
قیمت:30000.00IRT
افزودن به سبد خرید

NahangNov- Monthly Magazine on Scientific Applications with Geographical Approach. Vol. 6, No. 21, June 2023

تعداد صفحه: 30

سرتیترهای نشریه نهنگ نو شماره بیست و یک:

  • مدار سیم کارت هوشمند
  • منطقه اقتصادی قطر
  • سرعت بیشتر سردسازی با جریان‌های گردبادی
  • تغذیه حرفه‌ای و ورزشی

ضمیمه رایگان: دانلود «راهنمای جامع بارداری اینهنگ»


مجله فنی-مهندسی «نهنگ نو» با رویکرد مطالعات منطقه‌ای. شماره 21. تیر 1402. ماهنامه علمی، تحلیلی و فرهنگی برای معلمان، مدرسان، دانشجویان و تجار. 

مدیر مسئول: طاهره کوهی‌ور دهکردی، سردبیر: فاطمه کوهی ور دهکردی.