دوره آموزش الفبا با یادگیری حرکتی

الفبا یادگیری حرکتی
الفبا یادگیری حرکتی
قیمت:1000000.00تومان
افزودن به سبد خرید

الگوهای حرکتی و هوش حرکتی
از بین انواع هوش‌هایی که داریم یکی هوش هیجانی است، برای آموزش یک حرکت ناشناخته و جدید به کودکان باید از الگوهای حرکتی که در ذهن کودکان هست استفاده کنیم. الگوی حرکتی از رفتارهای روزمره، رفتارهایی که بچه ها با آن شکل گرفته اند تشکیل می شود. مثلاً بین مردم آسیای شرقی استفاده از چاپستیک برای غذاخوری کمکشان کرده تا بتواند وقتی با راکت تنیس به شیوه گرفتن چوب غذا کار کنند؛ آن را بین دو انگشت خود قرار می دهند و با آن روش ساده تر و بهتر بازی می کنند. اما در کشورهای اسلامی روش هندشیکینگ  رایج تر است. در این روش ورزشکاران راکت تنیس را به شکل «دست دادن» در دست می گیرند.

در آموزش کودکان استفاده از الگو ها در تقویت هوش حرکتی نقش بسزایی دارد. اگر هنرآموز ما از چیزی که قدیم یاد گرفته الگو بگیرد و حرکتی را که خودش به کار برده است به خاطر بیاورد، مسیرهای ذهنی بیشتری در مغزش ایجاد می شود. این مسیر ها با تکیه بر دانش قبلی او عمیق تر می شود. حال اگر آموزش جدید هم شکلی شبیه حرکتی باشد که در گذشته یاد گرفته این حرکت جدید را هم ساده تر اجرا میکند و هم راحت تر به خاطر می سپرد.

ترسیم الگو ها در تصویرهای ذهنی افراد به اجرای آنها کمک می‌کند. چنانچه تصویرهای ذهنی قوی تری در افراد به کار بگیریم، الگوها درست و صحیح تر پیاده می شود. وقتی با کودکان سر و کار داریم مهمترین الگوهای بازی های آن ها هستند. بهره گیری از بازی ها، بیان حرکت ها و آموزش کلمات ساده تر برای آنها الزامی است.

در آموزش الفبا با استفاده از الگوهای حرکتی کودک شکل الفبا را به خاطر می سپارد. و در این میان بازی های جدید هم می سازد. بازی هایی که اجرای آنها در خانه ساده است و پدر و مادر هم می توانند آن را به کودک یاد دهند. زمان یادگیری الفبا در این شیوه کمتر از زمانی است که کودک به شیوه نوشتاری و با استفاده از بینایی الفبا را می آموزد. استفاده از هوش حرکتی در نظام آموزش و پرورش کمرنگ بوده است . در حالی که یادگیری حرکتی با بالاترین درصد بازدهی حافظه همراه است و چیزی که کودکان بر مبنای آن میگیرند تا بزرگسالی به خاطر خواهند داشت.

از دیگر مزایای یادگیری الفبا با استفاده از الگوهای حرکتی این است که در این روش افراد از حواس مختلف خودشان بهره می برند و کودکان با نیاز های ویژه و کودکان بدون بینایی چشمی نیز می توانند از آن استفاده کنند و سریع تر الفبا را یاد بگییرند.