دوره اصلاح عادت ها با باریکه ادراکی

باریکی ادراکی
باریکی ادراکی
قیمت:3000000.00تومان
افزودن به سبد خرید

باریکه ادراکی در اصلاح عادت ها
رفتارهایی که مدت ها انسان انجام می دهد به عادت های او تبدیل می شود و شخصیت او را می سازد. بسیاری از عادت های ما با ریشه های زیستی شکل گرفته اند. از طرفی عادت ها بر سلامت جسمی و روحی ما اثر می گذارند. بسیاری از افراد موفق هم بدن سالمی دارند هم برنامه ریزی های ذهنی خود را می توانند اجرایی کنند. در حالی که اغلب آدم ها نمی توانند تغییراتی را که ساعت ها برنامه ریزی م یکنند در طول روز اجرایی کنند. یکی از کلیدی ترین ابزارها در اجرای صحیح برنامه ریزی های روزانه تقویت باریکه ادارکی است که خوشبختانه امروز با اجراهای ورزشی به خوبی می توان آن را استفاده کرد. در «ای نهنگ» دوره ای را برای تقویت آن طراحی کرده ایم.
هماهنگی عصب و عضله و اجرای صحیح ذهنی، همگام با تمرینات ابتدایی و پیشرفته ورزشی از اصولی ترین نکات اجرای تمرینات است. در اجراها بخشی از عضلات درگیر اجرای تمرین هستند، وقتی  تمرکز کافی بر این بخش گذارده می شود ذهن به مرور آموزش می بیند. به این نوع مرور ذهنی آموزش ذهن می گویند. ذهن است که اجرای صحیح حرکت را مدیریت کند؛ انتقال پیام های عصبی به سیستم عضلانی با کشف الگو یا ریتم ذهنی انجام می شود. تمرکز دقیقتر ورزشکاران و مجریان تمرینات ورزشی منجر به ایجاد باریکه ادراک می شود.
باریکه ادراکی کمک می کند تا هنگامی که ورزشکار یا اجرا کننده حرکات تمرینی در شرایط نامساعد محیطی و در هنگامی که حضور تماشاگران و هواداران باعث پرت شدن حواس افراد عادی میشود بتواند اجرای صحیح همیشگی خود را ارائه دهد. ارائه شکل صحیح اجرا در شرایط محیطی ناپایدار منجر به کسب نتیجه دلخواه می گردد.
به علاوه تناسب اندام و جلوگیری از آسیب ها ورزشی و بهبود عملکرد حرکتی را در پی دارد. چون وقتی آگاهی خود را متمرکز در یک بخش از عضلات و اجرای صحیح حرکت آن می کنیم از اشتباهات آگاهانه جلوگیری می کنیم. در واقع در اجرا برخی از آسیب ها به علت آنکه توجه کافی روی نکات تازه آموخته شده نداشته ایم رخ می دهند. مربیان با تجربه تلاش می کنند تا زمانی که آموزش جدید ارائه می دهند شاگردان را به اجرای تعداد کمتر حرکت با دقت بیشتر تشویق کنند. ساعات و روزهای ابتدایی آموزش باید اینگونه سپری شود. تعداد ست و حرکت کمتر با دقت بیشتر و اجرای صحیح تر.
باریکه ادراکی هرچه بهتر مدیریت گردد اعتماد به نفس و مدیریت اضطراب و استرس درونی را فراهم می کند کسانی که شکل صحیح حرکتی را انجام می دهند ممکن است آن را از کودکی قرار گرفته باشند وقتی در کودکی آموزش رفتار حرکتی آغاز میشود باریکه ادراکی بهتر تربیت شده و ذهن آمادگی دریافت آموزش های جدید را در همان حوزه تربیتی پیدا می کند. ذهن در این حالت بیشتر پذیرای آموزش های ویژه یک زمینه خاص می شود. اما در زمان جوانی یا سنین بالاتر افراد با توسعه باریکه ادراکی خود می توانند به رفتار حرکتی خود نظارت بیشتری کنند.
تقویت باریکه ادراکی با آموزش، تسلط انسان بر خودش را افزایش می دهد. اینکه ببینیم به مرور هر آنچه از اعضای بدن می خواهیم اجرا می کنند. می تواند زمینه صبور تر شدن در سایر تغییراتی را که از خودمان انتظار داریم فراهم کند. شخص با خودش می گوید همان طور که توانستم پس از گذراندن هفته ها اجرای صحیح دلخواهم را به دست بیاورم می توانم این کار و تغییر جدید را در زندگی خودم ایجاد کنم.
شیوه های مختلفی را می توان برای تقویت باریکه ادراکی به کار برد همه این شیوه ها بر پایه تجسم ذهنی قرار دارند. آموزش رفتار حرکتی با شیوه های از بیوفیدبک و خودتلقینی و مدیریت ذهنی در این دوره ارائه می شود. گذراندن این دوره علاوه بر اصلاح رفتار حرکتی تقویت سایر حوزه های رفتاری را هم آسان میکند. ایجاد عادت های جدید اصلاح عادات بد رفتاری که تلاش می کنیم تا آن را بهبود بدهیم. ایجاد برنامه ریزی های طولانی مدت از جمله دستاوردهای این دوره است.