گلدان سینگنیوم

سینگنیوم یا گوش گرگی
سینگنیوم یا گوش گرگی
قیمت:80000.00تومان
افزودن به سبد خرید

سینگنیوم گیاهی سایه دوست است که شاخه های رونده دارد از این جهت شبیه پیچک ها است. سینگنیوم را از طریق قلمه شاخه های بلند شده می توان تکثیر کرد و به خاک مغذی نیاز دارد. لازم است هر وقت خاک گیاه خشک شد آن را سیراب نمود سیراب نمودن گیاه یعنی آنقدر آب به آن داد که آب اضافه به زیرگلدانی منتقل شود.

این گیاه دیررشد است و تا مدت ها نیازی به هرس کردن ندارد در صورت لزوم هرس از بندهای گیاه صورت می گیرد.