گیاه گندمی

گندمی
گندمی
قیمت:80000.00تومان
افزودن به سبد خرید

گندمی یکی دیگر از تصفیه کننده های قوی هوا می باشد. نگه داری از این گیاه که از خانواده چمن می باشد ساده است و تکثیر آن از طریق گیاهچه های هوایی که گیاه مادر تولید می کند انجام می شود. گیاه در صورتی که در معرض نور مناسب قرار گیرد گل های ظریف سفید رنگ با پرچم زرد تولید می کند.

گندمی را می توان در یک گلدان به صورت پر پشت نگه داری کرد که با برگهای بلندش ظاهر زیبایی تولید می کند. نمونه ای که در تصویر آورده شده است گیاهچه های هوایی را نیز دارد.