گیاه سانسوریا ابلق

سانسوریا یا شمشیری
سانسوریا یا شمشیری
قیمت:280000.00تومان
افزودن به سبد خرید

سانسوریا یکی از هفت گیاه شگفت انگیز با قابلیت تصفیه کنندگی هوا می باشد. یک گللدان کوچک از سانسوریا به اندازه یک درخت 15 ساله سیب اکسیژن تولید می کند

سانسوریا در محیط اتاق که کمی نور خورشید در آن بتابد نیز شادابی خود را حفظ می کند و نیاز به نور مستقیم خورشید ندارد، نگه داری و قلمه زدن آن بسیار ساده است برای قلمه زدن کافیست با جدا کردن یکی از برگ ها از بقیه برگ ها همراه با قطع کردن ریزوم زیرخاک آن گلدان جدیدی ایجاد کنیم. ریزوم های زیرخاک این گیاه نارنجی رنگ و با قطر نسبتا زیاد تا حدود دو سانتی متر می باشد

این گیاه در بهار گلهایی سفید و 6 پر با گلبرگهای نازک دارد. گلها در یک  شاخه مجزا ایجاد می شوند و در هر شاخه حدود 10 تا 15 گل ظاهر می شود