رایانه‌های مدرن (کوانتومی)

  • طول موج، فرکانس و انرژی امواج
    طول موج، فرکانس و انرژی امواج

در بیان ارتباط کامپیوترهای کوانتومی، لیزر و لوح فشرده

انواع موج در طیف مرئی و نامرئی در ارتباط با لیزر

 

دانلود ویدئو از اینجا