در بیان مکر خرگوش

  • پارچینا- قونیه
    پارچینا- قونیه

مثنوی معنوی مولانا سرشار از اشارات دقیق علمی است که هنرمندانه انسان را با طبیعت و قوانین فیزیک آشنا می‌کند. این ویدئو از دفتر اول بخش 62 مثنوی معنوی داستان «مکر خرگوش» را آورده است.

 سایر ویدئوهای کانال پارچینا: @parchina